02 de maig 2018

QUANTITIES: A - AN - SOME - ANY


Mira el quadre resum i fes els següents exercicis. Recorda comprovar si els noms són singulars o plurals, si comencen per vocal o consonant i si la frases és afirmativa, negativa o interrogativa:
Aquesta setmana ens toca practicar el verb HAVE GOT que ja hem explicat i practicat a la classe. Ho farem amb els següents exercicis: