02 de març 2017

QUANTITIES: A - AN - SOME - ANY


Mira el quadre resum i fes els següents exercicis. Recorda comprovar si els noms són singulars o plurals, si comencen per vocal o consonant i si la frases és afirmativa, negativa o interrogativa: